Top

copyright © 2012 - 2020 Mooye ® Sieraden

Op deze webwinkel met inhoud geldt copyright 

Hierbij benadrukken wij de copyright van de afbeeldingen en teksten die op onze site staan afgebeeld. De afbeeldingen (foto's) en teksten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Mooye ® Sieraden gebruikt worden door anderen op welke wijze dan ook.

Bij overtreding hiervan is Mooye ® Sieraden gerechtigd om, zonder rechterlijke tussenkomst, een schadevergoeding van € 5000,00 per dag per overtreding op te eisen van de overtredende partij met terugwerkende kracht vanaf de datum van ingang van de overtreding.